2015-08-14

Hong Kong Express PROMOTIONS

開賣啦!香港飛台中/東南亞來回$400,首爾/釜山$700,東京/大阪/福岡/名古屋$900 – HK Express (優惠至8月17日)

HK Express 會係今晚12點推出二人同行新優惠!
來回價錢:
(台中$400 連稅$816)、(峴港$400 連稅$823)、(布吉/清邁/曼谷$400 連稅$853)、(釜山$700 連稅$1,148)、(暹粒$700 連稅$1,186)、(首爾$700 連稅$1,190)、(福岡$900 連稅$1,253)、(東京/名古屋$900 連稅$1,363)、(大阪$900 連稅$1,395)、(昆明/寧波/無錫$300 連稅$802)
今次優惠價錢唔算太吸引,急需補飛既話先睇下吧
旅行日期由8月26日至明年6月30日
無錫由8月26日至10月23日,曼谷由8月26日至10月24日,暹粒由9月1日至2016年6月30日
HK Express新加左”優惠票價搜尋器/Low Fare Finder”功能,大家可以一次過睇晒成個月邊日有平飛,方便好多
行李寄艙費用:20kg 每程$150,25kg 每程$200,30kg 每程$250 (台中、國內城市、清邁、峴港、暹粒)
20kg 每程$225,25kg 每程$300,30kg 每程$340 (日本、韓國、布吉、曼谷)
成功訂購機票後,建議screen cap、影相去記低訂單資料,以方便日後查詢預訂機票狀態
訂票日期:2015年8月11日至8月17日
出發日期:2015年8月26日至2016年6月30日
有興趣可以上HK Express官網睇睇!
http://www.hkexpress.com (記住人數必須揀2的倍數)
(HKExpress 預設加左寄艙行李同旅遊保險,唔要記住取消返,揀”無托運行李”同”No, Thanks. I already have Travel Insurance.”)
大家可以上佢地官網睇睇一些訂票時所遇到既一些常見問題 (http://www.hkexpress.com/zh-hant/faqs)

No comments:

Post a Comment

Search This Blog

About Me

A tiny dust in the universe.